My cart

Our Vision

Thừa hưởng từ Công Ty CP Siêu Thanh với lịch sử hoạt động trên 20 năm, Công ty CP TBVP Siêu Thanh tiếp tục giữ vững tư tưởng thành lập nền tảng trong việc xây dựng và phát triển nhãn hiệu Ricohlà thương hiệu hàng đầu của dịch vụ cung cấp giải pháp thiết bị văn phòng Ricoh tại thị trường Việt nam, định hướng 100% hàng chính hãng để bảo vệ sức khỏe người sử dụng và môi trường theo tiêu chí kinh doanh hàng đầu của công ty, đáp ứng đầy đủ và xuyên suốt dịch vụ giải pháp máy văn phòng cho nhu cầu toàn quốc.

Chúng tôi có ?

24 NĂM
14 CHI NHÁNH
400 NHÂN VIÊN
40 ĐẠI LÝ
X