Địa chỉ: 69 đường Bà Triệu, P. Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT: 0905 013 888 – Fax:
Email: sieuthanh.vp@sieuthanhricoh.vn