Logo

Chuyến du lịch: Giao lưu - Chia sẻ - Học hỏi

Công ty CP TBVP Siêu Thanh tổ chức chuyến du lịch nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa các Chi nhánh (Hà Nội, Tây Hà Nội, Huế và Đà Nẵng).  Chuyến du lịch được sự tham gia đông đảo của tất cả nhân viên và diễn ra thành công tốt đẹp.