Công ty CP TBVP Siêu Thanh trao tặng nhà Vô địch giải Golf Doanh nhân trẻ toàn quốc mở rộng – Lần thứ IV – năm 2017