Thứ 4, ngày 22/03/2017 Đại diện Công ty CP TBVP Siêu Thanh trao tặng nhà tình thương.