Logo

Công ty CP TBVP Siêu Thanh trao tặng quà từ thiện tại Cà Mau

Ngày 22/10/2016, đại diện Công ty CP TBVP Siêu Thanh trao tặng 02 nhà đại đoàn kết cho đồng bào khó khăn tại xã Khánh Bình Tây, Cà Mau.

Ông Thân Trọng Ngọc - Đại diện công ty trao tặng quà

Hình ảnh nhà đại đoàn kết - công ty CP TBVP Siêu Thanh góp công xây dựng