Ngày 18/04/2017, Công ty CP Thiết bị Văn phòng Trao tặng nhà Đại Đoàn Kết ở Huyện Hớn Quảng, Tỉnh Bình Phước.