Logo

Kỹ thuật

Tuyển dụng kỹ thuật viên tháng 2/2018

Tuyển dụng kỹ thuật viên tháng 2/2018

Yêu cầu: – Nam, tuổi từ 20 - 32
- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học
- Chuyên ngành: Điện, Điện tử, CNTT, Điện tử viễn thông, Cơ khí
- Trung thực, cẩn thận.

Tuyển Kỹ thuật viên - Tháng 09/ 2016

Tuyển Kỹ thuật viên - Tháng 09/ 2016

- Tuyển Kỹ thuật viên
- Nam, tuổi từ 20 – 31
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành Điện, Điện tử viễn thông, cơ khí, CNTT,…
- Chịu khó, cẩn thận, trung thực