Siêu Thanh tổ chức sinh nhật cho các bạn có sinh nhật trong tháng 2