My cart

MÁY FAX

Xem tất cả 1 kết quả

Cấu hình: Sao chụp – In – Fax

Tốc độ In/Sao chụp: 20 trang/ phút

FAX1195
FAX1195

FAX 1195L

Cấu hình: Sao chụp – In – Fax

Tốc độ In/Sao chụp: 20 trang/ phút

7,152,000

Xem tất cả 1 kết quả

X