My cart

MÁY FAX

Hiển thị một kết quả duy nhất

Cấu hình: Sao chụp – In – Fax

Tốc độ In/Sao chụp: 20 trang/ phút

FAX1195
FAX1195

FAX 1195L

Cấu hình: Sao chụp – In – Fax

Tốc độ In/Sao chụp: 20 trang/ phút

Hiển thị một kết quả duy nhất

X