Siêu Thanh tổ chức ” Siêu Thanh Hữu” lần 10 – 16.09.2019