Logo

Siêu Thanh trao tặng nhân viên xuất sắc Quý III năm 2016

Ngày 04/11/2016, Chủ tịch HĐQT Điều Hành Công ty CP TBVP Siêu Thanh trao thưởng cho nhân viên kinh doanh & kỹ thuật đạt thưởng Quý 3/2016, đồng thời trao thưởng cho nhân viên khối gián tiếp nhận thưởng nhân viên chấp hành tốt nội quy Công ty.