Logo

Dịch vụ theo bản chụp (Meter charge)

Bảo trì theo bản chụp (Meter Charge) là loại hình dịch vụ dành cho khách hàng đã trang bị máy nhưng không có điều kiện theo dõi và bảo dưỡng nhằm đảm bảo cho thiết bị sẵn có của khách hàng hoạt động ổn định. Hàng tháng nhân viên kỹ thuật sẽ được cử đến tận nơi để kiểm tra tình trạng kỹ thuật của thiết bị, cân chỉnh thông số kỹ thuật, thay thế linh kiện đã dến hạn sử dụng, và ghi nhận số bản chụp được sử dụng trong tháng. Chi phí thanh toán được dựa trên số liệu bản chụp đã sử dụng.

Nếu Quý khách mong muốn: 

- Thiết bị luôn hoạt động ổn định  

- Thiết bị được thay thế linh kiện đồng bộ theo đúng thời gian quy định của nhà sản xuất 

- Không mất chi phí cho kỹ thuật viên 

- Chất lượng bản chụp luôn cao 

- Dự trù được chi phí sao chụp hàng tháng và hàng quý trong năm 

- Luôn có máy sử dụng nếu quá trình sửa chữa, thay thế kéo dài 

- Giảm thiểu các rủi ro trong quá trình sử dụng thiết bị 

Dịch vụ bảo trì theo bản chụp (Meter charge) sẽ đáp ứng đúng nhu cầu trên cho Quý khách.

Trong trường hợp Quý khách cần tư vấn thêm về dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại sau:

  • Ông Nguyễn Xuân Dũng     TP. Kỹ Thuật                          0903 022 888
  • Ông Trần Quốc Huy             PP. Kỹ Thuật                          0903 151 888
  • Ông Phan Trọng Khiêm       PP. Kỹ Thuật                          0903 647 888