Logo

TƯ VẤN SẢN PHẨM

MP C6004exSP

MP C6004exSP

Thông số cơ bản:
Cấu hình: Sao chụp – In- quét
Tốc độ in/copy: Màu: 60 trang/ phút
Tốc độ Scan: Màu/Trắng đen: lên đến 80 ảnh/phút
Sao chụp hai mặt: Có sẵn
Khổ giấy:, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Cổng kết nối: Kết nối máy tính Có sẵn: USB 2.0, khe cắm thẻ SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T

MP C4504exSP

MP C4504exSP

Thông số cơ bản:
Cấu hình: Sao chụp – In- quét
Tốc độ in/copy: Màu: 45 trang/ phút
Tốc độ Scan: Màu/Trắng đen: lên đến 80 ảnh/phút
Sao chụp hai mặt: Có sẵn
Khổ giấy:, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Cổng kết nối: Kết nối máy tính Có sẵn: USB 2.0, khe cắm thẻ SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T

MP C3504exSP

MP C3504exSP

Thông số cơ bản:
Cấu hình: Sao chụp – In- quét
Tốc độ in/copy: Màu: 35 trang/ phút
Tốc độ Scan: Màu/Trắng đen: lên đến 80 ảnh/phút
Sao chụp hai mặt: Có sẵn
Khổ giấy:, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Cổng kết nối: Kết nối máy tính Có sẵn: USB 2.0, khe cắm thẻ SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T

MP C3004exSP

MP C3004exSP

Thông số cơ bản:
Cấu hình: Sao chụp – In- quét
Tốc độ in/copy: Màu: 30 trang/ phút
Tốc độ Scan: Màu/Trắng đen: lên đến 80 ảnh/phút
Sao chụp hai mặt: Có sẵn
Khổ giấy:, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Cổng kết nối: Kết nối máy tính Có sẵn: USB 2.0, khe cắm thẻ SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T

MP C2504exSP

MP C2504exSP

Thông số cơ bản:
Cấu hình: Sao chụp – In- quét
Tốc độ in/copy: Màu: 25 trang/ phút
Tốc độ Scan: Màu/Trắng đen: lên đến 80 ảnh/phút
Sao chụp hai mặt: Có sẵn
Khổ giấy:, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Cổng kết nối: Kết nối máy tính Có sẵn: USB 2.0, khe cắm thẻ SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T

MP C2004exSP

MP C2004exSP

Thông số cơ bản:
Cấu hình: Sao chụp – In- quét
Tốc độ in/copy: Màu: 20 trang/ phút
Tốc độ Scan: Màu/Trắng đen: lên đến 80 ảnh/phút
Sao chụp hai mặt: Có sẵn
Khổ giấy:, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Cổng kết nối: Kết nối máy tính Có sẵn: USB 2.0, khe cắm thẻ SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T

MP 6055SP

MP 6055SP

Cấu hình: Sao chụp – In - Quét
Tốc độ in/copy: 60 bản/ phút
Tốc độ Scan: 80 bản/ phút
Sao chụp hai mặt: có sẵn
Khổ giấy: A5-A3
Cổng kết nối: USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T

MP 5055SP

MP 5055SP

Cấu hình: Sao chụp – In - Quét
Tốc độ in/copy: 50 bản/ phút
Tốc độ Scan: 80 bản/ phút
Sao chụp hai mặt: có sẵn
Khổ giấy: A5-A3
Cổng kết nối: USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T

MP 4055SP

MP 4055SP

Cấu hình: Sao chụp – In - Quét
Tốc độ in/copy: 40 bản/ phút
Tốc độ Scan: 80 bản/ phút
Sao chụp hai mặt: có sẵn
Khổ giấy: A5-A3
Cổng kết nối: USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T

MP 3555SP

MP 3555SP

Cấu hình: Sao chụp – In - Quét
Tốc độ in/copy: 35 bản/ phút
Tốc độ Scan: 80 bản/ phút
Sao chụp hai mặt: có sẵn
Khổ giấy: A5-A3
Cổng kết nối: USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T

MP 3055SP

MP 3055SP

Cấu hình: Sao chụp – In - Quét
Tốc độ in/copy: 30 bản/ phút
Tốc độ Scan: 80 bản/ phút
Sao chụp hai mặt: có sẵn
Khổ giấy: A5-A3
Cổng kết nối: USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T

MP 2555SP

MP 2555SP

Cấu hình: Sao chụp – In - Quét
Tốc độ in/copy: 25 bản/ phút
Tốc độ Scan: 80 bản/ phút
Sao chụp hai mặt: có sẵn
Khổ giấy: A5-A3
Cổng kết nối: USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T

MP 2014

MP 2014

Cấu hình: Sao chụp – In - Quét
Tốc độ In/Copy: 20 bản/ phút
Tốc độ Scan: Màu: 6 bản/ phút, Trắng/đen: 15 bản/ phút
Khổ giấy: A4, A4, A5
Cổng kết nối:

MP 2014AD

MP 2014AD

Cấu hình: Sao chụp – In- Quét
Tốc độ in/copy: 20 bản/ phút
Tốc độ Scan: trắng đen 22 bản/ phút , màu 10 bản/phút
Sao chụp hai mặt: có sẵn
Khổ giấy: A5 - A4;
Cổng kết nối: Có sẵn: Ethernet 10 base-T/100 base-TXUSB 2.0

MP 1813L

MP 1813L

Cấu hình: Sao chụp – In- Quét
Tốc độ in/copy: 18 bản/phút
Tốc độ Scan: trắng đen 14 bản/ phút , màu 6 bản/phút
Sao chụp hai mặt: có sẵn
Khổ giấy: A5 - A4;
Cổng kết nối: USB 2.0

MP 2001L

MP 2001L

Cấu hình: Sao chụp - In - Quét
Tốc độ in/copy: 20 bản/ phút
Tốc độ Scan: trắng đen 17 ảnh/phút, màu 6 ảnh/phút
Sao chụp hai mặt: có sẵn
Khổ giấy: A5-A3
Cổng kết nối: Có sẵn: USB 2.0

MP 2501L

MP 2501L

Cấu hình: Sao chụp - In - Quét
Tốc độ in/copy: 25 bản/ phút
Tốc độ Scan: trắng đen 17 ảnh/phút, màu 6 ảnh/phút
Sao chụp hai mặt: có sẵn
Khổ giấy: A5-A3
Cổng kết nối: Có sẵn: USB 2.0

MP 2001SP

MP 2001SP

Cấu hình: Sao chụp - In - Quét
Tốc độ in/copy: 20 bản/ phút
Tốc độ Scan: trắng đen 50 ảnh/phút, màu 50 ảnh/phút
Sao chụp hai mặt: có sẵn
Khổ giấy: A5-A3
Cổng kết nối: Có sẵn: USB 2.0, SD slot, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base - TX, Ethernet 1000 Base-T,

MP 2501SP

MP 2501SP

Cấu hình: Sao chụp – In- Quét
Tốc độ in/copy: 25 bản/ phút
Tốc độ Scan: trắng đen 50 bản/ phút ,50 màu bản/phút
Sao chụp hai mặt: Có sẵn
Khổ giấy: A5 - A3
Cổng kết nối: : USB 2.0, SD slot, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100base-TX, Ethernet 1000 Base-T

MP 2554SP

MP 2554SP

Cấu hình: Sao chụp – In - Quét
Tốc độ in/copy: 25 bản/ phút
Tốc độ Scan: : 80 bản/ phút
Sao chụp hai mặt: có sẵn
Khổ giấy: A5-A3
Cổng kết nối: USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T