Logo

Tuyển dụng

Tuyển dụng Kỹ  thuật viên tháng 05/2018

Tuyển dụng Kỹ thuật viên tháng 05/2018

Yêu cầu:
- Nam, tuổi từ 20 - 31
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành: Điện, Điện tử, Điện tử viễn thông, CNTT.
- Trung thực, cẩn thận
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật tháng 05/2018

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật tháng 05/2018

Yêu cầu:
- Nam, tuổi từ 20 - 31
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành: điện, điện tử viễn thông, CNTT
- Trung thực, cẩn thận
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh tháng 05/2018

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh tháng 05/2018

Yêu cầu: – Nam, tuổi từ 20 - 32
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
- Giao tiếp tốt
- Đam mê kinh doanh
- Có tin thần cầu tiến
- Nhanh nhẹn, có khả năng thuyết phục
- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

Tuyển dụng kỹ thuật viên tháng 2/2018

Tuyển dụng kỹ thuật viên tháng 2/2018

Yêu cầu: – Nam, tuổi từ 20 - 32
- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học
- Chuyên ngành: Điện, Điện tử, CNTT, Điện tử viễn thông, Cơ khí
- Trung thực, cẩn thận.

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh tháng 2/2018

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh tháng 2/2018

Yêu cầu: – Nam, tuổi từ 20 - 32
- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học
- Giao tiếp tốt, ngoại hình dễ nhìn
- Nhanh nhẹn, có khả năng thuyết phục
- Đam mê kinh doanh