Địa chỉ: 39 Đỗ Trọng Vỹ, P. Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

ĐT: 0222.3669.888

Email: sieuthanh.bn@sieuthanhricoh.vn