Địa chỉ: Số 188 Đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

ĐT: 0222.3669.888

Email: sieuthanh.bn@sieuthanhricoh.vn

MST: 0312992783-014