Địa chỉ: 207 Nguyễn Văn Linh, P. Kênh Dương, Q.Lê Chân, TP. Hải Phòng
ĐT: 0225 3621888 – Fax: 0225 3518119
Email: sieuthanh.hp@sieuthanhricoh.vn