Địa chỉ: 87 Nguyễn Phong Sắc, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (024) 3831 1888 – Fax: (024) 3227 2888
Email: sieuthanh.thn@sieuthanhricoh.vn