Địa chỉ: 69 đường Bà Triệu, P. Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

ĐT: 02113.616.888
Email: sieuthanh.vp@sieuthanhricoh.vn