Địa chỉ: 224 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Thắng Tam, TP. Vũng Tàu
ĐT: (0254) 3853 207 – Fax:(0254) 3857 629
Email: sieuthanh.vt@sieuthanhricoh.vn