My cart

Greenland

Bảo mật tài liệu in Greenland

Tính năng:

Chứng thực việc in và Copy thông qua Account hoặc thẻ từ.

Cấp quyền cho người dùng sử dụng màu hay không.

Bảo mật tài liệu in bằng cách giữ bản in trước khi in ra giấy thông qua Account hoặc thẻ từ.

Giảm chi phí sử dụng cho khách hàng

Bảo mật tài liệu in không cần trang bị Server.

X