Đều đặn các thứ 7 cuối tháng, ngày mà nhân viên Siêu Thanh quay quần lại với nhau.

Chúc các bạn có sinh nhật trong tháng luôn gặp nhiều may mắn và nhiều niềm vui trong cuộc sống

 

HAPPY BIRTHDAY !!!!