My cart

Chọn thêm: Bi-directional IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Additional NIC (2nd port)

Hiển thị một kết quả duy nhất

Cấu hình: Sao chụp – In – Quét

Tốc độ In/Sao chụp: 20trang/ phút

Lưu ý:

RICOH-MP-C-2003-SP-4

RICOH MP C2003SP

Cấu hình: Sao chụp – In – Quét

Tốc độ In/Sao chụp: 20trang/ phút

Lưu ý:

Hiển thị một kết quả duy nhất

X