Rất nhiều vị trí đang được tuyển dụng tại Siêu Thanh trong tháng 06.2020,

  • 01 nhân viên lễ tân
  • 10 chuyên viên tư vấn bán hàng
  • 06 kỹ thuật viên