Thị trường kinh doanh ngày càng mở rộng, Siêu Thanh tuyển dụng thêm một số vị trí trong tháng 02 này, nhanh tay apply ngay để chọn được vị trí tốt nhất nhé

  • Nhân viên kinh doanh ngành hàng thiết bị công trình: 04 bạn
  • Nhân viên kế toán hóa đơn ( thời vụ) : 01 bạn