Tháng 03 này Siêu Thanh đang tuyển dụng các ví làm việc ngay như sau:

  • Nhân viên kinh doanh: 8 bạn
  • Nhân viên kế toán công nợ: 1 bạn

Apply ngay để được sắp lịch phỏng vấn và làm việc sớm nhất nhé !!!