Các vị trí đang được Siêu Thanh tuyển dụng trong tháng 04 này:

  • Nhân viên kinh doanh : 08 bạn
  • Nhân viên kế toán tổng hợp thời vụ ( 8 tháng) : 01 bạn

Liên hệ ngay đẻ được sắp xếp lịch phỏng vấn sớm nhất