Siêu Thanh trao tặng các phần quà nhằm tuyên dương những cá nhân có thành tích xuất sắc, đạt hiệu quả, năng suất cao trong quý I năm 2020

Trao thưởng Nhân Viên Xuất Sắc Quý I.2020 Trao thưởng Nhân Viên Xuất Sắc Quý I.2020 Trao thưởng Nhân Viên Xuất Sắc Quý I.2020 Trao thưởng Nhân Viên Xuất Sắc Quý I.2020