Siêu Thanh tuyên dụng nhân viên làm việc tại Hồ Chí Minh –  10.2019

  • Vị trí: Chuyên viên điều phối kinh doanh
  • Số lượng : 01
  • Trình độ: tốt nghiệp cao đẳng trở lên
  • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tuyển Dụng Chuyên Viên Điều Phối Kinh Doanh - Tháng 10.2019