My cart

Sản phẩm

Hiển thị một kết quả duy nhất

Cấu hình: Sao chụp – In – Fax

Tốc độ In/Sao chụp: 20 trang/ phút

FAX1195

RICOH FAX 1195L

Cấu hình: Sao chụp – In – Fax

Tốc độ In/Sao chụp: 20 trang/ phút

Hiển thị một kết quả duy nhất

X