Địa chỉ: 76 Trần Quang Khải, P. Phú Hội, TP. Huế
ĐT: (0234) 3827 888 – Fax: (0234) 3827 688
Email: sieuthanh.hu@sieuthanhricoh.vn