Địa chỉ: Số 9S3, KDC An Hòa 2, KP 12, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: (0251) 3948 288 – Fax: (0251) 3948 248
Email: sieuthanh.dn@sieuthanhricoh.vn