Địa chỉ: 115 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
ĐT: (0236) 3892 888 – Fax: (0236) 3892 868
Email: sieuthanh.dng@sieuthanhricoh.vn