Chi nhánh Đà Nẵng

Địa chỉ: 115 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

ĐT: (0236) 3892 888 – Fax: (0236) 3892 868

Email: sieuthanh.dng@sieuthanhricoh.vn

MST: 0312992783-002