Địa chỉ: 39 Nguyễn Hiền, KDC 91B, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3833 888 – Fax: (0292) 3831 618
Email: sieuthanh.ct@sieuthanhricoh.vn