My cart

Lĩnh vực hoạt động

1-  Lĩnh vực hoạt động chính:

Với phương châm hoạt động phát triển kinh tế tư nhân là định hướng mạnh mẽ và chuyên nghiệp dựa trên tổ chức dịch vụ hậu mãi, đưa hàng đến tận tay người tiêu dùng bằng các gói giải pháp tối ưu, tiết kiệm chi phí văn phòng. Các định hướng ngành chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Mua bán thiết bị văn phòng, máy photocopy, vật tư ngành in và phụ tùng, máy fax, thiết bị máy công nghiệp khai khoáng – lâm nghiệp – xây dựng và linh kiện phụ tùng, thiết bị điện, vật liệu điện, thiết bị chữa cháy.

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

Chi tiết: Mua bán điện thoại, máy quay phim, máy chụp ảnh, điện tử gia dụng.

Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi

Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị văn phòng.

Sửa chữa thiết bị liên lạc

Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy fax.

Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điên tử gia dụng

Chi tiết : Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy quan phim, máy chụp ảnh.

Sửa chữa máy móc, thiết bị

Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị và phụ tùng thay thế.

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

Chi tiết: Cho thuê thiết bị văn phòng.

2- Lĩnh vực khác:

Và sự gia tăng ngành nghề bổ sung nhằm định hướng tầm nhìn chiến lược, sâu, rộng khắp để đáp ứng phát triển bền vững cho Công ty. Các định hướng khác:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

Chi tiết : Mua bán máy vi tính.

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp

Chi tiết : Mua bán máy nông ngư cơ.

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Chi tiết : Mua bán văn phòng phẩm, hàng kim khí điện máy, hóa mỹ phẩm.

Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết : Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh).

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính

Chi tiết : Lắp ráp thiết bị văn phòng.

Sản xuất thiết bị truyền thông

Chi tiết : Lắp ráp máy fax.

Sản xuất sản phẩm điện tử gia dụng

Chi tiết: Lắp ráp máy chụp hình, quay phim.

Đại lý, môi giới, đấu giá

Chi tiết : Đại lý ký gửi hàng hóa.

Quảng cáo

Chi tiết : Dịch vụ quảng cáo.

Sửa chữa thiết bị khác

Chi tiết : Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị chữa cháy.

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết : Kinh doanh bất động sản (chỉ thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản).

Xây dựng nhà các loại

Chi tiết : Xây dựng nhà các loại

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Chi tiết : Lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy (không rèn, đúc, cán kéo kim loại, dập, gò, hàn, sơn; xi mạ điện; tái chế phế thải tại trụ sở).

Sản xuất mô tơ, máy phát, biết thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

Chi tiết : Lắp ráp mô-tơ

X