Địa chỉ: 109 Hùng Vương, P.2, TP.Tân An, Long An
ĐT: (0272) 3614 888 – Fax: (0272) 3614 886
Email: sieuthanh.la@sieuthanhricoh.vn