My cart

Dưới 40 giây

Hiển thị một kết quả duy nhất

Cấu hình: Sao chụp – In – Quét

Tốc độ In/Sao chụp: 60 – 90 trang/ phút

Lưu ý:

  • Giá cấu hình tiêu chuẩn và chưa bao gồm VAT 10%
  • Hàng chính hãng máy mới 100%, giấy chứng nhận CO, CQ
  • Tải Driver Ricoh MP DX 2430 tại đây
SO6659_Ricoh.indd

RICOH PRIPORT DX 2430

Cấu hình: Sao chụp – In – Quét

Tốc độ In/Sao chụp: 60 – 90 trang/ phút

Lưu ý:

  • Giá cấu hình tiêu chuẩn và chưa bao gồm VAT 10%
  • Hàng chính hãng máy mới 100%, giấy chứng nhận CO, CQ
  • Tải Driver Ricoh MP DX 2430 tại đây

Hiển thị một kết quả duy nhất

X