Siêu thanh tài trợ Phòng máy vi tính và xe đạp cho học sinh Trường THPT Hòa An – Hậu Giang trong ngày khai giảng 05/09/2019

Nội dung tài trợ gồm : 1 phòng máy vi tính ( 10 máy ) và 40 xe đạp cho các em học sinh có điều kiện khó khăn.