Công Ty Siêu Thanh tự hào là nhà tài trợ cho chương trình Lễ Hội Bia Đức Oktoberfest vào tháng 10 năm 2018. Và sau đây là hình ảnh của buổi lễ hội.

Công Ty Siêu Thanh Tài Trợ Lễ Hội Bia Đức

Công Ty Siêu Thanh Tài Trợ Lễ Hội Bia Đức

Công Ty Siêu Thanh Tài Trợ Lễ Hội Bia Đức

Công Ty Siêu Thanh Tài Trợ Lễ Hội Bia Đức